Àrea laboral

L’àrea d’Assessoria Laboral té una gran importància per a les empreses, està íntimament relacionada amb Assessoria Fiscal. La seva activitat és molt canviant, requerint un esforç permanent per a la seva actualització, que coordinen Advocats i Graduats Socials. S’encarrega de la gestió i assessorament en l’àmbit de la jurisdicció social, orientant als clients de la modalitat de contractació que més li convé, ajudes i subvencions, confecció de les nòmines del personal, liquidacions de la Seguretat Social i assistència davant la inspecció laboral.

L’estructura de MG Prime Assessors, permet que puguem abordar qualsevol projecte que ens puguin plantejar, sempre basant-nos en l’experiència i la prudència que ens caracteritza, per oferir al client el que més li convé en cada moment.

  • Assessorament i gestió laboral
  • Confecció de nòmines
  • Contractes de treball
  • Confecció de butlletins de cotització a la Seguretat Social
  • Obligacions documentals fiscals: IRPF
  • Altes d’autònoms
  • Tramitació d’Incapacitat Temporal i Accidents de Treball
  • Tramitació d’expedients de jubilació i viduïtat
  • Solució de conflictes
  • Serveis jurídics